Go Back | Home
LDR 00472cx a22001573 4500
001   161974
005   20211210121011.0
035  _a (GRAtEVE)A161974
100  _a 20141009agrey50   ga0
106  _a 2
250  _a Μοναχισμός και μοναχικές αδελφότητες ή τάγματα
    _j Πρώιμα έργα μέχρι το 1800
450  _a Monasticism and religious orders
    _j Early works to 1800
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC
999  _f 192126
152  _b SNC 
Go Back | Home