Go Back | Home
LDR 00504nx a22001573 4500
005   20160831095904.0
001   183265
035  _a (GR-AtEVE)A183265
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 1
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Bruce
    _b Colin
801 0 _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 31 Αυγούστου 2016
    _b Τεκμήριο: Τα κουνέλια του Σρέντινγκερ, 2007
999  _f 231376 
Go Back | Home