Go Back | Home
LDR 00456nx a22001573 4500
005   20160629094442.0
001   200841
035  _a (GR-AtEVE)A200841
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 1
152  _b NP
200 1 _a White
    _b John
    _f (1934-)
801 0 _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC
820  _a Καθηγητής της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Λονδίνου
999  _f 255818 
Go Back | Home