Go Back | Home
LDR 00741cx a22001933 4500
005   20160729131517.0
001   210308
035  _a (GR-AtEVE)A210308
100  _a 20141009agrey50   ba0
106  _a 1
120  _a aa
152  _b NP
200 1 _a Laurin
    _b Cyndi
    _f (1970-)
400 1 _a Crother
    _b Cyndi
    _f (1970-)
400 1 _a Crother
    _b Cynthia Anne
    _f (1970-)
801 0 _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 29 Ιουλίου 2016
    _b (επικεφαλίδα: Laurin, Cyndi, 1970-· παραλλαγές: Crother, Cyndi, 1970-· Crother, Cynthia Anne, 1970-)
810  _a Τεκμήριο: Πιάσε τα ψάρια!, 2006:
    _b σ.τ. (Cyndi Crother)
999  _f 270087 
Go Back | Home