Go Back | Home
LDR 00477nx a22001453 4500
001   238857
005   20160708114714.0
035  _a (GR-AtEVE)A238857
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 1
152  _b NP
200 1 _a Rausch
    _b Albert H.
    _f (1892-1949)
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 8 Ιουλίου 2016
    _b (επικεφαλίδα: Rausch, Albert H., 1892-1949)
999  _f 301064 
Go Back | Home