Go Back | Home
LDR 00618nx a22001693 4500
001   253440
005   20161005125050.0
035  _a (GR-AtEVE)A253440
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 1
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Weigel
    _b Karl Christian Leberecht
    _f (1769-1845)
400 1 _a Weigel 
    _b Karl C.
    _f (1769-1845)
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a GVK (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 5 Οκτωβρίου 2016,
    _b (επικεφαλίδα: Weigel, Karl Christian Leberecht, 1769-1845· παραλλαγές: Weigel, Karl C.)
999  _f 316668 
Go Back | Home