Go Back | Home
LDR 00505nx a22001693 4500
005   20161017114618.0
001   263837
035  _a (GR-AtEVE)A263837
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 1
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Roux
    _b Michel
    _f (1941-)
801 0 _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 17 Οκτωβρίου 2016
    _b (επικεφαλίδα Roux, Michel, 1941-)
820  _a Σεφ
999  _f 336392 
Go Back | Home