Go Back | Home
LDR 00669nx a22001933 4500
005   20160922111423.0
001   291305
035  _a (GR-AtEVE)A291305
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 1
152  _b NP
200 1 _a Ritz
    _b Jason
400 1 _a Ritz
    _b Jashon
400 1 _a Ριτζ
    _b Τζέησον
801 0 _a GR
    _b AtEVE
810  _a Τεκμήριο : Απέκτησε αυτά που σου αξίζουν, 2005
810  _a Τεκμήριο: Απέκτησε προσωπική δύναμη, 200;
    _b εξώφυλλο (Jashon Ritz)· σ.τ. (Τζέησον Ριτζ)
856 4 _a http://www.protoporia.gr/product_info.php?products_id=153075
    _e 07082013
999  _f 400036 
Go Back | Home