Go Back | Home
LDR 00405cx a22001453 4500
001   303805
005   20160829131323.0
035  _a (GR-AtEVE)A303805
100  _a 20141031agrey50   ba0
106  _a 0
152  _b NP
200 1 _a Osmo
    _b Pierre
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC
810  _a Τεκμήριο: Ἡ γέννηση τῆς τραγωδίας ἤ Ἑλληνισμός καί ἀπαισιοδοξία, 2009 
Go Back | Home