Go Back | Home
LDR 00554nx a2200157  4500
001   304890
005   20161020133949.0
035  _a (GR-AtEVE)A304890
100  _a 20150217agrey50   ba0
106  _a 1
120  _a aa
152  _b NP
200 1 _a Mendez
    _b Simon
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 20 Οκτωβρίου 2016
    _b (επικεφαλίδα Mendez, Simon)
810  _a Τεκμήριο: Τρέξε, ποντικάκι, τρέξε, 2009
    _b σ.τ. (Simon Mendez) 
Go Back | Home