Go Back | Home
LDR 00382nx a2200157  4500
001   306391
005   20160518130646.0
035  _a (GR-AtEVE)A306391
100  _a 20150623agrey50   ba0
106  _a 1
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Pahor
    _b Boris
    _f (1913-)
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC
810  _a Τεκμήριο: Απαγορεύεται το ομιλείν, 2009
    _b (1913-) 
Go Back | Home