Go Back | Home
LDR 00921nx a22002053 4500
001   307260
005   20160224093432.0
035  _a (GR-AtEVE)A307260
100  _a 20160224 grey50   
152  _b SAUTTIT
240  _a Ovid (43 π.Χ.-17 ή 18 μ.Χ.)
    _t Heroides
440  _a Ovid (43 π.Χ.-17 ή 18 μ.Χ.)
    _t Γράμματα γυναικών της μυθολογίας
440  _a Ovid (43 π.Χ.-17 ή 18 μ.Χ.)
    _t Επιστολές ηρωίδων
440  _a Ovid (43 π.Χ.-17 ή 18 μ.Χ.)
    _t Ηρωίδες
440  _a Ovid, 43 B.C.-17 A.D. or 18 A.D.
    _t Heroides
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC
    _b Ovid, 43 B.C.-17 A.D. or 18 A.D. Heroides
810  _a Tusculum
    _b Γράμματα γυναικών της μυθολογίας
810  _a Εγκ. Μπριτάννικα
    _b Επιστολές ηρωίδων
810  _a Μεγ. Ελλ. Εγκυκλοπαίδεια
    _b Ηρωίδες ή Ηρωίδων επιστολές 
Go Back | Home