Go Back | Home
LDR 00565nx a2200157  4500
001   307346
005   20161102110700.0
035  _a (GR-AtEVE)A307346
100  _a 20160304agrey50   ba0
106  _a 0
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Preziosi
    _b Donald
    _f (1941-)
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a Τεκμήριο: Aegean art and architecture, 1999:
    _b σ.τ. (Donald Preziosi)
810  _a LC (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 2 Νοεμβρίου 2016
    _b (επικεφαλίδα: Preziosi, Donald, 1941-) 
Go Back | Home