Go Back | Home
LDR 00533nx a2200157  4500
001   308442
005   20160923135957.0
035  _a (GR-AtEVE)A308442
100  _a 20160923agrey50   ba0
106  _a 0
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Lake-Schoonebeek
    _b G. S. M. M.
400 1 _a Schoonebeek
    _b G. S. M. M., Lake-
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 23 Σεπτεμβρίου 2016
    _b (επικεφαλίδα: Lake-Schoonebeek, G. S. M. M.) 
Go Back | Home