Go Back | Home
LDR 00464nx a2200145  4500
001   308636
005   20161012151829.0
035  _a (GR-AtEVE)A308636
100  _a 20161012agrey50   ba0
106  _a 0
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Faltner
    _b Max
    _f (1930-)
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 12 Οκτωβρίου 2016,
    _b (επικεφαλίδα: Faltner, Max, 1930-) 
Go Back | Home