Go Back | Home
LDR 00360nx a2200145  4500
001   308664
005   20161014142032.0
035  _a (GR-AtEVE)A308664
100  _a 20161014agrey50   ba0
106  _a 0
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Wied
    _b Carl
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a Τεκμήριο: Ὁμιλεῖτε ἑλληνικά;, [1893;]:
    _b σ.τ. (Carl Wied) 
Go Back | Home