Go Back | Home
LDR 00455nx a2200145  4500
001   308665
005   20161014142114.0
035  _a (GR-AtEVE)A308665
100  _a 20161014agrey50   ba0
106  _a 0
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Meunier
    _b Pietro
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a SBN (αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων), ημ/νία προσπέλασης 14 Οκτωβρίου 2016,
    _b (επικεφαλίδα: Meunier, Pietro) 
Go Back | Home