Go Back | Home
LDR 00411nx a22001573 4500
001   90927
005   20161020130732.0
035  _a (GR-AtEVE)A90927
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 1
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Bassole
    _b Jean - Yves
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a Τεκμήριο: Το παιδί της ανοιχτής θάλασσας, 2007
    _b σ.τ. (Jean-Yves Bassole)
999  _f 111145 
Go Back | Home