Go Back | Home
LDR 00623nx a22001573 4500
001   96563
005   20160705113717.0
035  _a (GR-AtEVE)A96563
100  _a 20141009 grey50   
106  _a 2
120  _a ba
152  _b NP
200 1 _a Fuchs
    _b Eduard
801  _a GR
    _b AtEVE
810  _a LC
    _b Τεκμήριο: Δοκίμια γιά τήν τέχνη : Τό ἔργο τέχνης στήν ἐποχή τῆς τεχνικῆς ἀναπαραγωγιμότητάς του. Συνοπτική ἱστορία τῆς φωτογραφίας. Ἐντ. Φουξ Ὁ συλέκτης καί ὁ ἱστορικός, 1978
999  _f 117459 
Go Back | Home